Select Page

Energetsko in gradbeno svetovanje

PLANETVIDA d.o.o. | Telefon: 041-215-484 | E-pošta: info@planetvida.net

Energetske izkaznice in energetsko svetovanje

Izdelujemo energetske izkaznice za vse vrste objektov. Energetska izkaznica je javna listina, s podatki o energijski učinkovitosti stavbe ali posameznega stanovanja in vsebuje tudi priporočila za povečanje energijske učinkovitosti.

Izdelali smo preko 200 energetskih izkaznic stanovanjskih in poslovnih objektov. Odlikuje nas visok nivo strokovnega znanja in ugodne cene.

Strankam nudimo tudi nasvete glede investicij v ukrepe za dvig energijske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v stavbah.

Če želite ponudbo za energetsko izkaznico ali energetsko svetovanje, nam pošljite povpraševanje.

Termografija stavb

Poleg širokega spektra storitev na področju gradbeništva vam ponujamo tudi izdelavo termografskih posnetkov stavb.

Naša napredna tehnologija omogoča, da natančno določimo področja v stavbi, kjer pride do izgub toplote. S temi podatki lahko zanesljivo ugotovimo, kje so pomanjkljivosti v toplotnem ovoju stavbe, kar je ključno za zagotavljanje učinkovite energetske izrabe stavbe ter s tem znižanje stroškov za ogrevanje in hlajenje.

Poskrbeli bomo za vse faze postopka, od priprave opreme do izdelave posnetkov in končne analize. Naše storitve so primerno in učinkovito reševanje za vse vrste stavb, od stanovanjskih do poslovnih in industrijskih objektov.

Za več informacij o naših storitvah termografskih posnetkov stavb nas stopite v stik z nami in dogovirili se bomo za brezplačen posvet. Z veseljem vam bomo svetovali pri izbiri najboljše rešitve za vašo stavbo.

IZRAČUN KOREKTURNIH FAKTORJEV PRI OGREVANJU STANOVANJ V VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH

Izdelujemo izračune korekturnih faktorjev porabniških deležev posameznih delov stavbe za ogrevanje. Izračuni se izvajajo zaradi izenačitve vpliva lege posameznih delov v stavbi glede na njihove potrebe po toploti na enoto ogrevane površine.

Izračune izdelujemo v skladu s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur.l. RS št. 82/15 in dopolnitev v Ur.l. RS št. 61/16).

Uporaba korekturnih faktorjev omogoča bolj pravično delitev stroškov ogrevanja med posamezne stanovanjskimi enotami v stavbi s skupim sistemom ogrevanja.

Če želite ponudbo za izdelavo izračuna korekturnih faktorjev, nam pošljite povpraševanje.

ELABORATI GRADBENE FIZIKE in IZRAČUNI TOPLOTNIH PREHODNOSTI KONSTRUKCIJ

Nameravate energetsko sanirati fasado, streho ali celoten objekt? Potem potrebujete elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah, v katerem bo računsko določena energijska učinkovitost vaših nameravanih sanacijskih ukrepov. Elaborat gradbene fizike je tudi sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).

Izdelujemo elaborate gradbene fizike za vse vrste objektov. Če boste kandidirali na razpisih za nepovratne finančne spodbude Eko sklada, pa vam izdelamo tudi izračune toplotnih prehodnosti saniranih konstrukcij, ki jih morate priložiti vašim vlogam.

Če želite ponudbo za izdelavo elaborata gradbene fizike ali izračuna toplotnih prehodnosti, nam pošljite povpraševanje.

Imetnikom kartice Mozaik Podjetnih nudimo 10% popust pri izdelavi energetske izkaznice

PLANETVIDA izobraževanje, svetovanje, projektiranje in nadzor d.o.o.
Ograje 69, Logatec | ID za DDV SI34308164 | www.planetvida.netinfo@planetvida.net | 041 -215-484